TIN TỨC

INNET Nhận Giải “NHÀ PHÂN PHỐI XUẤT SẮC CỦA NĂM”

Jeju, Hàn Quốc, Tháng 10/2014

Công Ty INNET vinh dự nhận được giải thưởng “NHÀ PHÂN PHỐI XUẤT SẮC CỦA NĂM”của hãng A10 ở khu vực Đông Nam Á

 • A10Networks
 • Axway
 • Cyberoam UTM
 • Ecessa
 • Vidyo
 • Edgewave
 • Netka System
 • Infortrend
 • Conversant
 • Quastar
 • Sophos
 • Unitrends

08.38483620

sales@innetvn.com

HOTLINE
08.38483620
 • Yahoo!

 • Skype