Infortrend Storage

Infortrend cung cấp các sản phẩm lưu trữ với hiệu suất cao bằng cách kết hợp khả năng xử lý tiên tiến của ASIC do Infortrend’s thiết kế độc quyền về phần cứng và phần mềm kết hợp các xu hướng hàng đầu trong công nghệ lưu trữ với giải thưởng thân thiện với người sử dụng. Hỗ trợ một dãy mở rộng các giao diện và năng lực, các giải pháp lưu trữ của chúng tôi giúp các doanh nghiệp có mô hình lưu trữ dữ liệu quan trọng của họ một cách hiệu quả. Thiết kế phần cứng có tính sẵn sàng cao và các dịch vụ bảo vệ dữ liệu tiên tiến và đảm bảo tính liên tục trong kinh doanh.

 • Cigent
 • Netreo
 • Viettel Cyber Security
 • Arista
 • Antaira
 • StarWind
 • A10Networks
 • Unitrends
 • Cyberoam UTM
 • Ecessa
 • Infortrend
 • Netka System
 • Sophos
 • Axway
 • AlienVault

028.38483620

sales@innetvn.com

HOTLINE
028.38483620
 • Yahoo!

 • Skype