TIN TỨC

INNET Nhận Giải “NHÀ PHÂN PHỐI XUẤT SẮC CỦA NĂM”

Jeju, Hàn Quốc, Tháng 10/2014

Công Ty INNET vinh dự nhận được giải thưởng “NHÀ PHÂN PHỐI XUẤT SẮC CỦA NĂM”của hãng A10 ở khu vực Đông Nam Á

 • Cigent
 • Netreo
 • Viettel Cyber Security
 • Arista
 • Antaira
 • StarWind
 • A10Networks
 • Unitrends
 • Cyberoam UTM
 • Ecessa
 • Infortrend
 • Netka System
 • Sophos
 • Axway
 • AlienVault

028.38483620

sales@innetvn.com

HOTLINE
028.38483620
 • Yahoo!

 • Skype