Tổng Quan

 

INNET (Vietnam) Ltd. cung cấp, tư vấn các giải pháp tổng thể về bảo mật mạng máy tính, bao gồm Lập kế hoạch, Thiết kế, cung cấp, cài đặt và bảo trì mạng máy tính với chất lượng cam kết cao nhất.

Công nghệ mạng đang thay đổi liên tục và nhanh chóng trong vài năm gần đây. Chúng tôi luôn cập nhật những công nghệ mới nhất tiên tiến và là xu thế trên thế giới nhằm xây dựng các giải pháp an toàn, có thể mở rộng trong tương lai, đáp ứng nhu cầu cạnh tranh và phát triển của doanh nghiệp trong tương lai. INNET (Vietnam) cung cấp giá trị cốt lõi giúp doanh nghiệp khai thác hiệu quả hạ tầng công nghệ thông tin. Việc đầu tư có chiến lược vào hạ tầng mạng và bảo mật sẽ tiết kiệm chi phí đầu tư cho IT. Tối ưu hóa nguồn lực hạ tầng sẵn có, quản lý hiệu quả sẽ đem lại khả năng hoàn vốn cao nhất.


  Chúng tôi có đội ngũ chuyên viên chuyen nghiệp trong việc thiết kế, tư vấn, triển khai hạ tầng mạng máy tính cho các trung tâm dữ liệu, các dịch vụ đa nhiệm như voice, video, IP networks là chìa khóa cho các giải pháp về IT.
 

 Liên lạc với chúng tôi để có được sản phẩm và dịch vụ tốt nhất
 
 
 • Cigent
 • Netreo
 • Viettel Cyber Security
 • Arista
 • Antaira
 • StarWind
 • A10Networks
 • Unitrends
 • Cyberoam UTM
 • Ecessa
 • Infortrend
 • Netka System
 • Sophos
 • Axway
 • AlienVault

028.38483620

sales@innetvn.com

HOTLINE
028.38483620
 • Yahoo!

 • Skype