Quan hệ đối tác

Tổng quan về chương trình dành cho đối tác INNET

Mục tiêu của Chương Trình Đối tác của INNET là xây dựng một mạng lưới các nhà cung cấp giải pháp chuyên dụng chất lượng cao là có cam kết cung cấp dịch vụ và hỗ trợ tốt cho khách hàng.

Chương Trình Đối tác của INNET được thiết kế cho các đối tác giúp cung cấp một bộ đầy đủ các dịch vụ cho khách hàng - bao gồm cả quy hoạch, đánh giá, thiết kế và thực hiện, đào tạo và dịch vụ hỗ trợ.

Chương trình đại lý & cấp độ

Chương Trình Đối tác của INNET bao gồm một cộng đồng các nhà cung cấp giải pháp giá trị gia tăng, các đối tác công nghệ và dịch vụ quản lý. Nếu bạn quan tâm đến hợp tác với INET, bấm vào đây.

Đối tác kỹ thuật

INNET là đối tác với các nhà cung cấp công nghệ hàng đầu. Tìm hiểu thêm về các giải pháp của INNET.

Đăng ký trở thành đại lý

Nếu bạn là một nhà cung cấp giải pháp quan tâm đến việc tận dụng các giải pháp của INNET cho các doanh nghiệp trong khu vực của bạn, click vào đây và điền vào mẫu đăng ký của chúng tôi.

Tìm kiếm đại lý

Quan tâm đến việc mua INNET giải pháp? Click vào đây để tìm đại lý tại khu vực của bạn.

 

 • Cigent
 • Netreo
 • Viettel Cyber Security
 • Arista
 • Antaira
 • StarWind
 • A10Networks
 • Unitrends
 • Cyberoam UTM
 • Ecessa
 • Infortrend
 • Netka System
 • Sophos
 • Axway
 • AlienVault

028.38483620

sales@innetvn.com

HOTLINE
028.38483620
 • Yahoo!

 • Skype