Sứ mệnh

  INNET cung cấp giải pháp bảo mật công nghệ thông tin đầy đủ và tối ưu phù hợp với các yêu cầu của khách hàng. Điều này sẽ được thực hiện bằng:

 1. 1. Tiếp tục nghiên cứu và tìm kiếm và kết hợp các sản phẩm bảo mật đáng tin cậy nhất vào danh mục sản phẩm..

 2. 2. Nghiên cứu phát triển sản phẩm bảo mật và hợp tác với những đối tác bảo mật khác.

 3. 3. Tuyển dụng các chuyên gia về bảo mật có thể cung cấp thêm lợi ích dịch vụ giá trị gia tăng cho khách hàng.
 • Cigent
 • Netreo
 • Viettel Cyber Security
 • Arista
 • Antaira
 • StarWind
 • A10Networks
 • Unitrends
 • Cyberoam UTM
 • Ecessa
 • Infortrend
 • Netka System
 • Sophos
 • Axway
 • AlienVault

028.38483620

sales@innetvn.com

HOTLINE
028.38483620
 • Yahoo!

 • Skype